• O nás

SCVČ, Vajanského nám. 2, Martin je súkromné ​​centrum voľného času,
ktoré je prioritne zamerané na športové aktivity.

 

Od 9.1.2013 sa stalo Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin jeho novým zriaďovateľom.

 

SCVČ ponúka pestrú škálu voľnočasových aktivít nielen počas školského roka ale aj v lete, kedy sa koná veľké množstvo športových sústredení a súťaží, na ktorých sa členovia SCVČ  úspešne zúčastňujú.

 

Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2018/2019.

Začíname 3.9.2017.

Prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr do 14.9.2018 do 12:00 hod.

Vzdelávacie poukazy je potrebné odovzdať najneskôr do 25.9.2018 do 12:00 hod.