• Aktuálne oznamy

Opatrenia proti šíreniu Koronavírusu SARS-CoV2

V zmysle vydaného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 je zakázaná prevádzka zariadení pre deti a mládežv zmysle § 24 ods. 1 zákona č 355/2007 Z.z.

Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR nie je vylúčená možnosť zabezpečenia pokračovania činnosti inou ako prezenčnou formou. 

SCVČ pristupuje k vedeniu záujmovej činnosti individuálnou formou prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami SCVČ.