• Súťaž

Priebežné hodnotenie súťaže

 

1. kolo - úspešní riešitelia: Roman Butko, Simona Juríčková, Zuzana Ťapušková, Nikola Žúborová

2. kolo - úspešní riešitelia: Nikola Žúborová, Zuzana Ťapušková, Erika Sýkorová

3. kolo - úspešní riešitelia: Bez úspešného riešiteľa

4. kolo - úspešní riešitelia: 

5. kolo - úspešní riešitelia: 

6. kolo - úspešní riešitelia: 

7. kolo - úspešní riešitelia: 

8. kolo - úspešní riešitelia:

 

PROPOZÍCIE

„IQ v praxi“

Zábavná vedomostná súťaž

pre členov SCVČ Vajanského nám. 2, Martin do ktorej sa môžeš zapojiť aj

Ty

 

Súťaž bude prebiehať od 4. apríla do 16. mája 2018

na internetovej stránke http://etk.juniorklub.sk/ 

 

Súťažné úlohy budú zverejňované každú  stredu   a zodpovedané musia byť  v ten istý deň. 

 

Registrácia  a zasielanie odpovedí do súťaže:

prostredníctvom Tvojho prihlasovacieho konta na  http://etk.juniorklub.sk/ 

 

Prihlasovacie meno: priezviskomeno   (napr.haluškovásilvia)

Heslo: priezviskomeno  (napr.haluškovásilvia) - po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť sami.

 

Poplatok: 3,-€ treba uhradiť do 3.4.2018 na číslo účtu: SK1609000000000350084937 Variabilný symbol: 04052018, Do správy pre prijímateľa uveďte: svoje meno a priezvisko a text súťaž IQ v praxi 2018

 

 

 

Výsledky budú zverejňované po každom kole  na www.juniorklub.sk v sekcii Súťaž pre členov

 

V prípade problému volajte: 0904134119, 0919273541

 

Tešíme sa na Vaše odpovede.

 

??? Výhra ???

Výlet do ZÁBAVNÉHO PARK - u

v Európe 2.-3.6.2018