• Záujmové útvary

Ponuka záujmovej činnosti

V novom školskom roku sme si pre Vás pripravili tieto novinky.

Poplatky v CVČ

Školský rok 2018/19