• Letné tábory

 

 

Prihlášky do LT doručte osobne do SCVČ na adresu Vajanského námestie č. 2, 036 01 Martin najneskôr do 22.6.2018. 

 

 

 

Viac informácií o jednotlivých letných táboroch nájdete TU.

 

 

 

 

 

Pred prihlásením dieťaťa je potrebné prihlášku stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a doručiť do SCVČ.

 

 

Poplatok za LT

 

je nutné uhradiť  na číslo účtu: 

IBAN SK570900000000510766027  najneskôr do 30.6.2018.

Do správy pre príjemcu uveďte meno dieťaťa a názov LT.

VS: 070820171