• Prihláška

Žiadosť o prijatie do SCVČ

Žiadosť o prijatie  je možné podať elektronicky priamo na našej stránke alebo v papierovej podobe

 

Prihlášku v papierovej podobe je potrebné stiahnuť, vytlačiť, vypísať, podpísať a originál doručiť na adresu M.R.Štefánika 25, 03601 Martin najneskôr do 14.9.2021 do 12:00. V čase našej neprítomnosti môžete prihlášku vložiť do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy. 

 

 

Prihláška na stiahnutie na šk. rok

Stiahnuť prihlášku na školský rok 2021/2022 (211.3 KiB)

Elektronická prihláška na tomto odkaze

http://etk.juniorklub.sk/ziadost