• Prihláška

Žiadosť o prijatie do SCVČ

Žiadosť o prijatie je potrebné stiahnuť, vytlačiť, vypísať, podpísať a originál doručiť na adresu Vajanského nám. 2, 03601 Martin najneskôr do 14.9.2018 do 12:00. Vchod do SCVČ je zboku od MÚ. V čase našej neprítomnosti môžete prihlášku vložiť do poštovej schránky umiestnenej pri vrátnici DO Strojár.