• Prihláška

Žiadosť o prijatie do SCVČ

Žiadosť o prijatie je potrebné stiahnuť, vytlačiť, vypísať, podpísať a originál doručiť na adresu M.R.Štefánika 25, 03601 Martin najneskôr do 13.9.2019 do 12:00.  V čase našej neprítomnosti môžete prihlášku vložiť do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy.